วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559

1 ถ้วยตวงเท่ากับกี่ ml หาคำตอบที่นี่เลย

1 ถ้วยตวงเท่ากับกี่ ml หลายคนอาจจะสงสัย เรามาหาคำตอบกันเลยครับ ถ้วยตวงเป็นหน่วยวัดปริมาณใช้สำหรับตวงวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหาร อาจจะใช้ตวงของแข็งหรือของเหลวก็ได้ ถ้วยตวงในที่นี้จะมีลักษณะเป็นแก้วพลาสติก มีสีโปร่งใส ส่วนใหญ่จะใช้นำมาตวงปริมาณขอเหลวในการทำอาหาร การใช้ถ้วยตวงคือใส่ของเหลวเข้าไปในถ้วยตวงตามปริมาณข้างถ้วย ว่ากี่ ml บางคนอาจจะสงสัยว่า 1 ถ้วยตวงเท่ากับกี่ ml ลองมาดูกันครับ

ปกติถ้วยตวง แต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป บางประเทศเป็นแก้วขนาดใหญ่ ก็จะใส่ได้สูงสุด 250 ml. แต่บางประเทศเป็นถ้วยขนาดเล็ก จะใส่ได้ประมาณ 200 ml. ก็คือ ถ้วยตวงปกติจะสามารถใส่ของเหลวได้ ถ้าใส่เต็มถ้วย จะใส่ได้ตั้งแต่ 200 ml. แต่ไม่เกิน 250 ml. นั่นเองครับ

สรุปคือ

1 ถ้วยตวงเท่ากับกี่ ml.

1 ถ้วยตวงเท่ากับ 200-250 ml.